پيام کميته حزب دمکرات کردستان ايران- ونکوور کانادا

پيام کميته حزب دمکرات کردستان ايران- ونکوور کانادا

به سازمان اتحاد فداييان خلق ايران نهاد آمريکا – کانادا

با حسرت و اندوه بسيار فراوان خبر از دست دادن رفيق مبارز فرشيد شريعت عضو و کادر رهبری سازمان شما را دريافت کرديم .

بی گمان سازمان شما طی تاريخ پر از مبارزه و تلاش خود فرزندان ارزنده ای را در راه رسيدن به دمکراسي و استقلال فدا نموده است اين بار هم  سازمان اتحاد فداييان خلق ايران رفيقی لایق و خستگی ناپذير و آزاديخواهی گرانقدر  را در راه اهداف والای خود از دست داد.

رفقای گرامی

از طرف خود و کميته حزب دمکرات کردستان ايران در ونکوور از صميم قلب با شما ابراز همدردی می نماييم

ما را در غم و اندوه فقدان اين رفيق شريک بدانيد

يادش گرامی و راهش پر رهرو

کميته حزب دمکرات کردستان ايران- ونکوور کانادا

رزگار جاويد فر