ادامه اعتراض کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

برای يازدهمين بار در دو هفته، کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دست به اعتراض زدند

یازدهمین روز اعتراض سراسری کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیروعدم همسان سازی کامل حقوق  

روز شنبه 28 خرداد برای یازدهمین روز طی 2 هفته اخیر،کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیروعدم همسان سازی کامل حقوق دست به تجمع در استان های آذربایجان شرقی،خوزستان،زنجان،کرمانشاه،گیلان وهرمزگان زدند.

آبادان : تجمع مقابل فرمانداری شهرستان

اهواز : راهپیمایی وتجمع مقابل استانداری وفرمانداری

شوش : راهپیمایی وتجمع مقابل فرمانداری شهرستان

شوشتر : تجمع /کرمانشاه : تجمع

هرمزگان،بندرعباس:تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان

شعارها:

مدعی عدالت، خجالت، خجالت

دولت انقلابی، فقط شعار خالی

مخبر بی لیاقت استعفا استعفا(مخبر معاون اول رئیسی)

هم مجلس هم دولت دروغ میگن به ملت

نه دولت، نه مجلس نیستند به فکر ملت

گرانی، تورم، بلای جان مردم

چه نام اشتباهی، تامین اجتماعی

وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه