اعلان دومین راهپیمایی بزرگ ایرانیان بلژیک در بروکسل

به نام «زن زندگی آزادی»
تاریخ و زمان: شنبه ١٥ اکتبر ٢٠٢٢
ساعت شروع: ١٤.٣٠ بعدازظهر
آدرس : میدان یا مترو «ترون» در بروکسل(مکان قبلی تظاهرات اول)

Troonplein (Place du Trône)