علیه اعدام: چهارمین روز تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام

امروز شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، چهارمین روز تجمع اعتراضی جمعی از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل یکی از ساختمانهای قوه قضاییه در تهران برگزار شد.

این شهروندان با دست گرفتن پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته بود(اعدام نکنید) و سردادن شعار( اعدام نکنید) نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام اعتراض کردند.

ایران از جمله کشورهایی است که در سطح جهان پس از چین بالاترین میزان صدور و اجرای احکام اعدام را دارد. و همین مساله به دفعات مورد اعتراض گزارشگر ویژه حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل قرار گرفته است.