اعتراضات سراسری مردمی و اپوزيسيون: کلاب‌هاوس، شنبه ٢٤ سپتامبر/ ٢ مهرماه

آگهی :

کلاب‌هاوس

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

موضوع : اعتراضات سراسری مردمی و اپوزيسيون

شنبه ۲۴ سپتامبر/ ٢ مهرماه ساعت ٢٠ به وقت اروپای مرکزی / ساعت ٣٠ : ٢١ به وقت ايران

پيوند مستقيم : (اينجا را فشار دهيد)