مجموعه : سی‌مین سالروز ترور ميکونوس، قتل دکتر شرفکندی و همراهان

١٧ سپتامبر امسال (٢٠٢٢) سی سال از ترور رهبران حزب دمکرات کٌردستان ایران در رستوران میکونوس در برلین توسط حکومت اسلامی تروريست پرور میگذرد.

به اين مناسبت : پيام سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، پيام سه ائتلاف سياسی در اپوزيسيون، دو مطلب خواندنی مرتبط با جنايت ميکونوس، معرفی يک مستند، يک کليپ کوتاه :