جمهوری اسلامی، فرار سرمایه های ملی و ضرورت همبستگی با پناهجويان ايرانی

در شرایطی که جمهوری اسلامی باعث و بانی آوارگی میلیونها ایرانی از وطن شده است پناهجویان ایرانی را نباید در هیچ کجای جهان تنها گذاشت

اگر به شعار ” ولش کن “در هنگام دستگیری در مقابل گشت بسیج و ارشاد و سپاه اعتقاد دارید ، همین برخورد در هر مورد احتمالی اخراج پناهجویان بایسته و لازم است . اکنون زمان آن فرا رسیده که باید شعار به عمل تبدیل شود و کارزار پشتیبانی از حقوق پناهجویان ایرانی ها شکل بگیرد

جمهوری اسلامی، فرار سرمایه های ملی و ضرورت همبستگی با پناهجويان ايرانی

بهروز اسدی کارشناس میدانی مهاجرین و پناهجویان

تمامیت خواهی و سرکوبگری جمهوری اسلامی از همان آغاز استقرار اين نظام باعث فرار و مهاجرت ایرانیان از کشور شده است و طی این دهه ها بسیار از ایرانیان خانه و کاشانه خویش راترک و به دیار غربت پناه آوردند

عدم امنیت شغلی و فضای پلیسی در محل کار و فشار های دولتی و امنیتی ‌و آینده‌ نا روشن فرزندان این خاک و بوم از جمله دلایلی است که هر روز تعداد بیشتری از ایرانيان را به ترک کشور سوق می دهد . تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی پا بر جاست این روندبا شتاب بیشتری در ایران ادامه خواهد داشت. بیش از ۳،۳ در صد ایرانیان در یکسال اخیر کشور را ترک کرده اند و امسال بسیاری از متخصصین ایرانی منجمله پزشکان در میان مهاجران هستند.
در این روند آلمان فدرال یکی از کشو
رهای اصلی و انتخابی در ایرانیان چه مهاجر و چه پناهجو است و‌این موضوع طبعا باعث افزایش چشمگیر تعداد پناهجویان ایرانی در آلمان گشته است . برخی از اینان دستگیر شده و در معرض اخراج قرار گرفته اند و بعضی هم تحت فشار روحی و جسمی خطر اخراج قرار دارند در وضعیت نا معلوم و غیر قابل تحملی به سر می برند . اينان ناگزیرند در یک شرایط فشار پاسخگوی خواست های گوناگون‌از جمله ارائه پاسپورت ایرانی از جانب اداره مهاجرت و رسیدگی به امورپناهجویان باشند

تاثيرات جنبش انقلابی

اکنون بیش از ۱۰۰ روز از خیزش وانقلابی « زن زندگی آزادی» که تبلور خواست های بر حق مردمایران برای رسیدن به آزادی و دمکراسی می‌گذرد. حکومت برای فرونشاندن اعتراضات بهترین فرزندان وطن را به خاک و خون می کشد . اینک دیگر سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در نقض صریح وآشکارا حقوق انسانی و دستگیری و شکنجه و اعدام و کشتن مردم بی سلاح با گلوله برای دولتمردان دول خارجی و کل جهان غیرقابل انکار است.

در همان حال گسترش مبارزات حق خواهانه مردمی در ایران مشارکت وسیع ایرانیان در خارج از کشور را برانگیخته است . ایرانیان اکنون در خارج از کشور ، ورای تعلقات متفاوت اجتماعی و سیاسی در کنار یکدیگر و با صدای بلند به دیکتاتوری حکومتاسلامی نه می گویند. در متن مبارزات مردم و تهدید های رژیم به معترضین چه در داخل و چه در خارج ، ماهیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به شکل عریان به منصه حضور گذاشته شده.اکنون این نکته بر جهانیان آشکار شده که پناهجویان ایرانی تنها و تنها و تنها برای گریز ازسرکوب نجات جان خود و خانواده شان اجبارا به خارج پناه می آورند
در این شرایط خبر قابل توجه این است که با توجه به نقض صریحی حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی و کشتار مردم ، در اواخر ماه نوامبر و اوایل دسامبر در نشست سراسری وزرای داخله ایالاتهای آلمان تصویب شده که هیچ ایرانی بجز خطاکاران با پرونده مجازات به ایران استرداد شود. این مصوبه که بدون ذکر تاريخ، باکاربرد واژه فعلا تا اطلاع ثانوی، بر عدم اخراج پناهجویان ایرانی به ایران تاکيد می کند، به اتفاق آرا تصویب شده است.

 در چنین وضعیتی مهم است یاد آوری کنیم که کلیه پناهجویان که دارای اقامت ” تحمل ” یا “صبر” و بعبارتی ” دولدونگ ” میباشند میتوانند بر پایه این مصوبه برای گرفتن اقامت ثابت و قبولی پناهندگی اقدام نمایند.

پناهجویان بلاتکلیف و بدون اقامت ثابت هم می‌توانند با ارائه مدارک جدید بویژه ارائه مدارک دال بر شرکت آنان در تظاهرات واعتراضات اخیر تقاضای مجدد پناهندگی بدهند. واقع این است که اداره رسیدگی به امور پناهجویان با توجه به شرایط کنونی ایرانموظف به پذیرش مجدد تقاضای افراد می باشد.روشن است که در این روند ارائه مدارک جدید و عکس ها و ویدئو ها دال بر شرکت فعال در اعتراضات محلی و سراسری ، شانس رسیدگی به پرونده مجدد تقاضای پناهندگی را افزایش می‌دهد.

افراد برای تقاضای مجدد می‌بایست مستقیم و حضوری به محل رسیدگی به امور پناهجویان بنام بامف مراجعه نمایند . اداره بامف دارای شعبات در ایالات های آلمان می باشد . مهم و لازم است که افراد به همان اداره بامف که قبلا تقاضای پناهندگی دادهاند مراجعه کنندو با ارائه مدارک جدید تقاضای مجدد را با استناد به مصوبه تازه وزرای داخله در مورد عدم اخراج ایرانیان ارائهدهند. در نتیجه پیگیری های حقوقی که ما با اداره مرکزی بامف انجام داده ایم مسئولان امکان تقاضای مجدد ایرانیان را پذیرفته اند وشانس بالای قبولی وجود دارد . اشخاصی که دارای اقامت طولانی ” تحمل” ، یعنی مدتی بیش از ۵ سال هستند ، می‌توانند به اداره امور خارجیان محل خود برای درخواست اقامت ، طبق ماده ۱۰۴ حقوق خارجیان ، با مصوبه جدید دولت مرکزی فدرال آلمان در ماه دسامبر ، مبنی بر دادن اقامت ۱۸ ماهه اولیه، مراجعه کنند . البته تمامی این مراحل باید بصورت کتبی انجام بگیرد.

به یاد آوری می کنیم که دسته بندی پناهجویان بیش از ۵ سال” اقامت تحمل”شامل حال هزاران پناهجو از کشور های مختلف میباشد .

حرف آخر با ایرانیان مبارز خارج کشور است :

اگر به شعار ” ولش کن “در هنگام دستگیری در مقابل گشت بسیج و ارشاد و سپاه اعتقاد دارید ، همین برخورد در هر مورد احتمالی اخراج پناهجویان بایسته و لازم است . اکنون زمان آن فرا رسیده که باید شعار به عمل تبدیل شود و کارزار پشتیبانی از حقوق پناهجویان ایرانی ها شکل بگیرد

در شرایطی که جمهوری اسلامی باعث و بانی آوارگی میلیونها ایرانی از وطن شده است
پناهجویان ایرانی را نباید در هیچ کجای جهان تنها گذاشت.

بهروز اسدی کارشناس میدانی مهاجرین و پناهجویان
فوروم دمکراتیک ایرانیان
۲۷.۱۲.۲۰۲۲