ضرورت تشکیل جبهه جمهوریخواهی : کلاب هاوس سه‌شنبه ٣١ ژانويه – ١١ بهمن

ضرورت تشکیل جبهه جمهوریخواهی،
با نمایندگان احزاب و سازمان‌ها

زمان:سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ برابربا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳
ساعت ۲۱ : ۳۰ دقیقه به وقت ایران
ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی

همبستگی جمهوری خواهان‌ ایران ؛ مهدیه گلرو
حزب چپ ایران( فدائیان خلق ) ؛ فرزانه عظیمی
اتحاد جمهوریخواهان؛ مریم سطوت
حزب کومه‌له کردستان ایران؛ محمد مصری
حزب دمکرات کردستان ایران؛ آگری اسماعیلی نژاد
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ؛ رئوف کعبی

لينک مستقيم :

https://www.clubhouse.com/event/PAdeKELn?utm_medium=ch_event&utm_campaign=H5ty1BWd7jzrdxjJSW0B2g-56