مطالب و اخبار گوناگون

پشتيبانی از انتقاد دموکراسی‌خواهان آذربايجان از بيانيه برای ايران

از جمله دستاوردهاي خيزش ژينا، افشای کوهی از رسوبات عقب‌ماندگي فکری و بدانديشانه‌ لانه‌ کردە در ميان بخش‌هايی از باصطلاح اپوزيسيون جمهوری اسلامي است کە عميقا آلودە به جمود فکری و تفرقه‌‌افکنی، و نماد کامل [ادامه]

-

بیانیه ۱۲ شهریور (شهریورین اون ایکیسی) راهنما و راهگشای امروز

دکتر محمدحسین یحیایی بیانیه ۱۲ شهریور (شهریورین اون ایکیسی) راهنما و راهگشای امروز ۷۷ سال پیش ( ۱۳۲۴ ) در چنین روز هایی تعدادی از روشنفکران، سیاست ورزان، ملی گرایان و زحمتکشان آذربایجان که بحران [ادامه]