گفتگو : وحدت مردم در انقلاب ژینا

ديالوگ، برنامه ای از آزاد مستوفی (کورد کانال)

مهمانان برنامە:

خانم ایران انصاری، عضو سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسە

خانم لیلا قاسملو، عضو حزب دمکرات کوردستان ایران – بلژیک

آقای اصغر کیانی، عضو کارگروه ملی فراخوان – هلند