اطلاعیه برگزاری سيزدهمين کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

گزارش سياسی، سرنوشت پروژه “شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ”، بحث پيرامون به روز کردن سند هويت سازمان و مبانی نظری – سياسی، از جمله مواردی بودند که به تفصيل مورد بحث، بررسی و تصميم گيری قرار گرفتند.

اطلاعیه برگزاری سيزدهمين کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

به اطلاع می رسانيم که سيزدهمين کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران طی ماه جاری (مرداد ماه 1395 خورشيدی و اوت 2016 ميلادی)،  برگزار شد.

در اين کنگره، که با حضور اعضاء شرکت کننده برگزار شد، به همه موضوعات در دستور پرداخته شد.

گزارش سياسی، سرنوشت پروژه “شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ”، بحث پيرامون به روز کردن سند هويت سازمان و مبانی نظری – سياسی، از جمله مواردی بودند که به تفصيل مورد بحث، بررسی و تصميم گيری قرار گرفتند.

کميته مرکزی، در همان دور نخست، از ميان داوطلبين واجد شرايط، انتخاب شد.

گزارش کامل کنگره به همراه اسناد تصویب شده و پيامهای صادره، به زودی منتشر خواهد شد.

 کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

مردادماه ١٣٩٥ – اگوست  ٢٠١٦