مطالب و اخبار گوناگون

فلسفه زن، زندگی، آزادی به فلسفه مبارزات تمامی ایران تبدیل گردید

چنانکه شاهد هستیم هم اکنون، تحولات در ایران همانند یک آتشفشان فضای جامعه را در بر گرفته و روز بروز به مناطق دیگر گسترش یافته است . شعار زن ، زندگی ، آزادی همانند ، شعار  سر درب سازمان ملل متحد [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

ديدگاه : یک طرح پیشنهادی در مورد قدرت سیاسی چند گانه در ایران

سیروان هدایت وزیری مسله اساسی هر انقلاب ، موضوع قدرت سیاسی در حاکمیت است یک طرح پیشنهادی در مورد قدرت سیاسی چند گانه در ایران آنچه که پیداست ، مسله قدرت سیاسی دولتی در ایران [ادامه]