تعدادی از آخرين فراخوانها به مناسبت سالروز قتل حکومتی ژينا امينی و خيزش سراسری


آمستردام (هلند)


کلن (آلمان)


پاريس (فرانسه)


وين (اطريش)


هانوفر (آلمان)