اهدای جايزه‌ی سال ٢٠٢٣ اتحاديه خردگرائی فرانسه به دو انجمن فعال ايرانی

در آغاز مراسمی که روز چهارشنبه ٢٢ نوامبر ٢٠٢٣ در يکی از آمفی تئاترهای “کالج فرانسه” و بدين مناسبت از سوی “اتحادیه خردگرائی” برگزار شد، سخنگوی اتحاديه ضمن معرفی دو انجمن دريافت‌کننده جايزه، بر نقش آنان  و همچنين نمايندگان آنان يعنی ايراندخت انصاری (هماهنگ کننده ليگ زنان ايرانی برای دموکراسی – LFID) و شيرين اردکانی (به نمايندگی از ” کلکتيو ايران، عدالت” – Iran Justice  Collectif) تاکيد نمود.

اهدای جايزه‌ی سال ٢٠٢٣ “اتحادیه خردگرائی” يا (اتحاديه عقلائی) فرانسه

به دو انجمن فعال ايرانی در اين کشور

“اتحادیه خردگرائی” (اتحاديه عقلائی) که نهادی فعال در زمينه علمی با هدف شناساندن روح علم و روش های علمی به عموم مردم می‌باشد، از سال ١٩٦٧ ميلادی، به جز مواردی استثنائی، هر ساله جايزه‌ اين اتحاديه را به يک شخصيت و يا نهادی که فعاليت و تلاش آنها با اصول کلی اتحاديه همخوانی داشته باشد، اهدا نموده و می نمايد.
جایزه امسال (٢٠٢٣) “اتحادیه خردگرائی” به طور مشترک به دو انجمن حامی مبارزه زنان ایرانی تعلق گرفت که عبارتند از :
انجمن زنان ايرانی برای دموکراسی – LFID
کلکتيو ايران، عدالت – Iran Justice Collectif
در اطلاعيه اعلام برندگان جايزه ٢٠٢٣ اين اتحاديه، چنين آمده است :

ايراندخت انصاری

ایراندخت انصاری از انجمن زنان ایرانی برای دموکراسی (LFID)، فعال فمینیست، فعال سیاسی و هماهنگ کننده “انجمن زنان ایرانی برای دموکراسی» می باشد.

LFID یک انجمن فمینیستی، مستقل و سکولار است که در سال ١٩٨٩ ایجاد شد و مدافع حقوق زنان، علیه خشونت و همه اشکال تبعیض، به ویژه جنسیتی‌ و نژادپرستی است.

این انجمن از زنان قربانی خشونت، عمدتاً فارسی زبان (ایرانی و افغان) و خانواده‌هایشان حمایت کرده و دسترسی آن‌ها به حقوق و خدمات (پناهندگی،  قضایی ،بهداشت، اشتغال، مسکن، آموزش، فرهنگ و غیره) را تسهیل می نماید.

LFID طبیعتاً یکی از اولین سازمان‌هائی بود که در پاریس با مشارکت گروه‌ها و انجمن‌هائی مانند CNDF (اجتماع ملی برای حقوق زنان)، LDH (لیگ حقوق بشرفرانسه)، عفو بین‌الملل، …، تجمع‌هایی در حمايت از مبارزات در ايران و خيزش زن، زندگی، آزادی که با قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی شکل گرفت را در پاریس سازماندهی کرد.

شيرين اردکانی

شيرین اردکانی از ” کلکتيو ايران، عدالت”، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه پانتئون سوربن پاریس می باشد که به طور عمده در زمینه حقوق خارجی و تابعیت، حقوق جزا و حقوق اداری فعالیت می کند.

اين کلکتيو در پاییز 2022 و در پی قتل مهسا-ژينا امینی، توسط او راه اندازی شد که از جمله در سطح بین المللی تلاش می کند تا به ایرانیان از همه اقوام، مذاهب و گرایش های جنسی کمک نمايد با این هدف کە جمهوری اسلامی با یک نظام دموکراتیک جایگزین شود. کلکتيو همچنین ضمن به رسميت شناختن فداکاری‌های مردم ایران، به وحدت آنها در راه آزادی، برابری جنسیتی و بالاتر از همه عدالت، ارج نهاده و از آن حمایت می‌کند.

در آغاز مراسمی که روز چهارشنبه ٢٢ نوامبر ٢٠٢٣ در يکی از آمفی تئاترهای “کالج فرانسه” و بدين مناسبت از سوی “اتحادیه خردگرائی” برگزار شد، سخنگوی اتحاديه ضمن معرفی دو انجمن دريافت‌کننده جايزه، بر نقش آنان  و همچنين نمايندگان آنان يعنی ايراندخت انصاری (هماهنگ کننده انجمن زنان ايرانی برای دموکراسی – LFID) و شيرين اردکانی (به نمايندگی از ” کلکتيو ايران، عدالت” – Iran Justice  Collectif) تاکيد نمود.

پس از معرفی هر دو انجمن و نمايندگان آنها، “اتحادیه خردگرائی” سخنانی مبسوط ايراد نمود و از جمله تاکيد داشت :

 تلاشها و کنشگریهای دو نهاد مدنی  ایرانی در پاریس در زمینە حقوق بشرقابل تقدیر است و ادامە این تلاشها ضروری است.

او سپس برآوردی از جامعەی شرق و غرب : Orientalisme – Occidentalisme  ارائە نمود و اشارە کرد کە جوامع بشری هموارە برای دستیابی بە ارزشهای انسانی و عدالت در مبارزە است و اصول دمکراتیک و آزادیهای فردی، اجتماعی و حقوق اساسی پدەیدەهایی جهانشمول می باشد کە در واقع جنبش ژن، ژیان، ئازادی – زن، زندگی، آزادی را در این راستا می توان ارزیابی کرد.

او در ادامە سخنانش افزود کە اصول مربوط بە دمکراسی و آزادی در انحصار هیچ یک از بخشهای جغرافیای بشری نیست، در همە نقاط جهان مبارزات و فداکاریها برای دستری بە آن چشمگیر بودەاست هرچند کە باید اذعان کرد کە در پارەای از کشورهای جهان چون اروپا، دموکراسی و ‌حقوق بشر زودتر و  بیشتر سازماندهی گردیدەاست.

پس از وی، ايراندخت انصاری و شيرين اردکانی طی سخنانی جامع ضمن پرداختن به موقعيت زنان در حکومت اسلامی، تشريح مبارزات آنها، مشکلات و موانع فعاليت در عرصه‌های گوناگون را برشمردند. اين سخنان با استقبال فراوان و گرم شرکت کنندگان قرار گرفتند.

شرکت کنندگان در اين مراسم که در تناسب با ظرفيت آمفی‌تئاتر محل برگزاری بدان دعوت شده بودند متشکل از چهره‌های علمی و قضائی فرانسه و همچنين شماری از هموطنان ايرانی بود.

در پايان و پس از بخش پرسش و پاسخ، شرکت کنندگان طی يک پذيرائی گرم و ساده با نمايندگان دو نهادی که جايزه بە آنها تعلق گرفته بود و همچنين با مسئولين اتحاديه خردگرائی، در فضائی اعتمادآميز و صميمی به گفتگو پرداختند.

*

فعاليت اتحادیه خردگرا حول چهار ماموریت اصلی رقم می خورد :
ترویج رویکردهای خردگرايانه (عقلانی)
ترویج روابط بین علم و جامعه
ترویج یک فرهنگ بشردوستانه
توسعه لائیسیته

پيوند تارنمای اتحاديه خردگرا فرانسه :

/https://union-rationaliste.org