گزارش اولين تجمع حمايتی چشمگير در پاريس از جنبش زنان و مردم مبارز ایران

پاريس :

گزارش تجمع حمایت از جنبش مردم ایران و زنان مبارز

بە دعوت جمعیت کردهای مقیم فرانسە و شورای دمکراتیک – پاریس ( برای حمایت از جنبشهای مردمی در ایران )، تجمعی در ساعت ۱۵ روز شنبه  ۲۴ سپتامبر در میدان ایتالیا در  شهر پاریس برگزار شد.

اعلام همبستگی آشکار و فراخوان دبیراول حزب کمونیست فرانسە “فابين روسل” برای جلب توجە مردم فرانسە و دعوت از آنها بە شرکت در تظاهرات میدان ایتالیا بسیار حائز اهمیت بود.

تعدادی از نمايندگان احزاب و نهادهای سياسی فرانسوی

این گردهم‌آیی با استقبال صدها تن از هموطنان مقیم پاریس و حتی شهرستانهای دور دست، شهروندان و نمایندگانی از احزاب سیاسی چپ، جامعهٔ مدنی و رسانه های  فرانسوی قرار گرفت.

نمای تجمع شامل پوسترهای بزرگی از زنده یاد ژینا، تصاویری از تنی چند از جانباختگان سرکوب رژیم اسلامی و کاریکاتورهایی در قبح ولی فقیه با ابراز امیدواری بە پایان استبداد  و تبعیض بود.

از نکات برجستهٔ این تجمع، تنوع معترضان و حضور پر رنگ‌ نسل دوم ایرانیان مقیم فرانسه بود.

شرکت کنندگان در این تظاهرات باشکوە با سر دادن شعار پایەای  این روزهای تاریخی در ایران : ژن، ژیان،  ئازادی- زن زندگی آزادی و ترجمهٔ فرانسوی آن و نیز مرگ بر دیکتاتور و نابودی رژیم جمهوری اسلامی ایران و با زینت بخشیدن بە  تصاویر, پلاکاردها و شعار نوشته های متعدد، همبستگی و همدلی خود را با مبارزان داخل کشور اعلام کردند.

شرکت کم نظیر  نهادهای مدنی – سیاسی فرانسوی از جمله : مجمع ملی حقوق زن، حزب کمونیست فرانسه، لیگ حقوق بین‌المللی زن، حزب سبزها و حزب سوسیالیست، جریان فمینستی پایان (تبعیض) ، با حضور مسئولین، سخنگو و نمایندگان  این تشکلات  بسیار حائز اهمیت بود و نشان از حمایت و اعلام همبستگی با مبارزان و معترضین ایران و بخصوص زنان جسور و نستوە ایران دارد. این نمایندگان در سخنرانی هایشان ضمن ابراز همدردی با بازماندگان شاد روان مهسا امینی، همبستگی و حمایت قاطع خود را  از جنبش مردم ایران بەویژە زنان مبارز  اعلام نمودند و همچنین سرکوبهای جمهورهای اسلامی ایران را شدیدأ محکوم و غیر قابل قبول دانستند.

بە این مطلب اساسی باید اشارە کرد کە این تظاهرات با تلاشهای لازم جهت رسانەای کردن تظاهرات  موفق گردید تعداد قابل ملاحظە ای از روزنامە نگار و خبرنگاران رادیو و تلویزیونهای فرانسە را بە محل تجمع دعوت نماید و با نمایندگان  جمعیتهای  برگزار کنندە این گردهم آیی مصاحبە کردند. اعلام همبستگی آشکار و فراخوان دبیراول حزب کمونیست فرانسە “فابين روسل” برای جلب توجە مردم فرانسە و دعوت از آنها بە شرکت در تظاهرات میدان ایتالیا بسیار حائز اهمیت بود.

نمايندگی فرانسه سازمانها و ائتلافهای سیاسی زیر از این گردهم‌آیی حمایت کردە بودند :

مرکز همکاری احزاب کردستان

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

کنگرە ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران