سرسخن

تحریم های اقتصادی تهدیدی علیه سلامتی مردم / سرسخن

همراه با تشدید بیسابقه بحران مزمن اقتصادی و آشکار شدن فزاینده تأثیرات مجازاتهای اقتصادی بین‌المللی علیه ایران، گذران زندگی اکثریت وسیع مردم و بویژه مزد و حقوق بگیران و اقشار متوسط، روزبه روز، دشوارتر می‌شود. در [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

پیام به «پنجمین نشست سراسری جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران»/کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

دوستان گرامی بمناسبت برگزاری  پنجمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوریخواهان دموکراتیک  و لائیک ایران، تلاش های جمعی تا کنونی و  اراده اتان را بر ادامه مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی در راه رسیدن به جمهوری ای دموکراتیک [ادامه]