اعلامیە های مشترک

اعلام موجوديت ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”

“همبستگی برای آزادی و برابری در ایران“ چهل سال از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، که در این مدت حاصلی جز جنایت، سرکوب، کشتار و اعدام، غارتگری و تشدید فقر روز افزون [ادامه]

مصاحبه، ويدئو، ...

گفتگو در باره تفاهم نامه ١٠ جریان : شاهو حسینی مسئول هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران

به دنبال امضای تفاهم نامه مشترک بین ١٠ جریان و انتشار فراخوان علنی دعوت به همکاری، در تاریخ ٢٥ آبان ماه ١٣٩٧ برابر با ١٦ نوامبر ٢٠١٨، سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران تصمیم گرفته [ادامه]

مصاحبه، ويدئو، ...

مصاحبه با خسرو اميری از جنبش جمهوری خواهان دموکرات لائیک ایران

به دنبال امضای تفاهم نامه مشترک بین ۱۰ جریان و انتشار فراخوان علنی دعوت به همکاری ، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷برابر با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸، سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران( اتحاد کار [ادامه]

مصاحبه، ويدئو، ...

گفتگو در باره تفاهم نامه ١٠ جریان : احسان دهکردی از شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

به دنبال امضای تفاهم نامه مشترک بین ١٠ جریان و انتشار فراخوان علنی دعوت به همکاری، در تاریخ ٢٥ آبان ماه ١٣٩٧ برابر با ١٦ نوامبر ٢٠١٨، سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران تصمیم گرفته [ادامه]

مصاحبه، ويدئو، ...

گفتگو در باره تفاهم نامه ١٠ جریان : خالد حسن‌پور عضو رهبری حزب دموکرات کردستان

به دنبال امضای تفاهم نامه مشترک بین ١٠ جریان و انتشار فراخوان علنی دعوت به همکاری، در تاریخ ٢٥ آبان ماه ١٣٩٧ برابر با ١٦ نوامبر ٢٠١٨، سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران تصمیم گرفته [ادامه]

مصاحبه، ويدئو، ...

گفتگو در باره تفاهم نامه ١٠ جریان : حافظ فاضلی عضو دفتر سیاسی حزب تضامن دموکراتیک اهواز

به دنبال امضای تفاهم نامه مشترک بین ١٠ جریان و انتشار فراخوان علنی دعوت به همکاری، در تاریخ ٢٥ آبان ماه ١٣٩٧ برابر با ١٦ نوامبر ٢٠١٨، سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران تصمیم گرفته [ادامه]

مصاحبه، ويدئو، ...

گفتگو در باره تفاهم نامه ١٠ جریان : احمد آزاد عضو سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

به دنبال امضای تفاهم نامه مشترک بین ١٠ جریان و انتشار فراخوان علنی دعوت به همکاری، در تاریخ ٢٥ آبان ماه ١٣٩٧ برابر با ١٦ نوامبر ٢٠١٨، سایت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران تصمیم گرفته [ادامه]

مصاحبه، ويدئو، ...

گفتگوی اخبار روز با نمایندگان حزب دمکرات کردستان ایران، کومه‌له و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

فراخوان همکاری مشترک ده جریان با طرح هایی که تاکنون از سوی سایر نیروها برای اتحاد عمل پیشنهاد شده است چه تفاوتی دارد، ده جریان باهم روی چه نوعی از فدرالیسم توافق کرده اند، مبارزه [ادامه]

اعلامیە های مشترک

سرکوب کارگران هفت تپه و دستگيری نمايندگان آنان را محکوم می کنيم

اطلاعيه مشترک : سرکوب کارگران هفت تپه و دستگيری نمايندگان آنان را محکوم می کنيم اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه، پس از چهارده روز، با یورش نیروهای یگان ویژه اعزامی از اهواز مواجه شده [ادامه]