انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

فعالان دانشجویی هدف ماشین سرکوب جمهوری اسلامی

ماشین سرکوب جمهوری اسلامی دهه‌هاست که دانشجویان را هدف می‌گیرد٬ و حالا همزمان با چهل و دومین سالگرد انقلاب ۵۷ هم خبر محکومیت دو دانشجوی دیگر رسانه‌ای می‌شود٬ انقلابی که آزادی ایران و ایرانیان یکی از [ادامه]

يادبود، تاريخی

سیاهکل آذرخشی در آسمان تیره ی استبداد / میهن جزنی

با کودتای انگلیسی، آمریکائی سال ۳۲ و سرنگونی دولت ملّی و قانونی دکتر مصدّق، دستاوردهای آزادی بعد از فرار رضاشاه در شهریور ۲۰ به یغما رفت. طی سالهای ۴۰ و اجرای انقلاب سفید شاه و پروژه ی اصلاحات ارضی دائر بر آغاز [ادامه]